Obraz
WS Garden
Górczyca 38
59-600 Lwówek Śląski
Dolnośląskie, Poland

Pon - Pt 8.00 - 18.00

Sobota 8:00 - 15:00

Wycinka drzew Bolesławiec - WS Garden

Wycinka drzew Bolesławiec

Wycinka drzew często uznawana jest mylnie za niepotrzebną, a nawet szkodliwą. Tymczasem choć przyroda teoretycznie potrafi regulować się we własnym zakresie, to jednak w przypadku kiedy w grę wchodzi zdrowie i życie przechodniów oraz uczestników ruchu drogowego, to wycinka starych, chorych drzew jest niezbędną czynnością.

Wycinka drzew, dlaczego jest konieczna?

Usuwanie nadmiaru drzewostanu oraz chore i martwe drzewa to główne przesłanki, podług których wymagana jest wycinka drzew. Bolesławiec jest jednym z tych miast w granicach, którego znajduję się duża ilość terenów zielonych. Wedle inwentaryzacji przyrodniczej dokonanej w 2012 roku lasy zajmują ponad dziewiętnaście procent całkowitej powierzchni gminy.

Przeprowadzenie wycinki w mieście (wycinka drzew Bolesławiec) bywa niezbędne nie tylko ze względów bezpieczeństwa mieszkańców, ale tez dla stworzenia warunków dla wzrostu niektórych roślin i poprawy funkcjonowania całego ekosystemu.

Brak dbałości o roślinność i pozostawienie jej samym sobie stwarza swoisty nieład przestrzeni miejskiej i może być powodem powstawania siedlisk chorób, które w niezwykle łatwy sposób przenoszone są na inne rośliny i drzewa. Drzewa pozostawione bez opieki mogą przy występowaniu szczególnie silnych podmuchów złamać się i stworzyć realne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Spadające gałęzie mogą uszkodzić linie wysokiego napięcia, a nawet domy oraz samochody zaparkowane w pobliżu.

W jaki sposób przeprowadzana jest wycinka drzew np w Bolesławcu?

Wycinka wysokich drzew wykonywana jest przy użyciu podnośników balkonowych, a w przypadku trudno dostępnych lokalizacji, także z zastosowaniem technik alpinistycznych. Z wykorzystaniem tych metod prowadzi się też walkę ze szkodliwymi grzybami oraz owadami, które żerują na drzewach. Szczególnie precyzyjnie muszą być dokonane wszelkie cięcia tych koron drzew, których istnienie zagraża liniom energetycznym lub bezpieczeństwu budynków. W takim wypadku jest możliwość usunięcia całej korony drzewa lub uformowanie jej we właściwy sposób i odmłodzenie.

Stosuje się też rozwiązania, które zapobiegają rozłamywaniu się koron drzew. W ramach swojej oferty firma zajmująca się wycinką drzew zapewnia też usługi z zakresu usuwania szkód po wichurach, zrąbkowanie gałęzi, czy karczowanie i frezowanie pni drzew. Każda interwencja może być związana z opracowaniem dotyczącym inwentaryzacji drzewostanu na danym obszarze, ekspertyzą dendrologiczną oraz oszacowaniem szkód w zieleni miejskiej i lasach.

Aktualności na blogu