Obraz
WS Garden
Górczyca 38
59-600 Lwówek Śląski
Dolnośląskie, Poland

Pon - Pt 8.00 - 18.00

Sobota 8:00 - 15:00

Place zabaw i siłownie

131 141

Tereny zieleni miejskiej to nieodozwny element krajobrazu miasta. Dobrze urządzony skwer, park czy zachowany starodrzew wpływa na poprawę estetyki miast oraz indywidualnego użytkownika. Mając za podstawę takie założenia oferujemy usługi z zakresu pielęgnacji terenów zieleni miejskiej z jednoczesną ich budową i planem zagospodarowania. Obecnie realizujemy kilanaście usług w sektorze publicznym z zakresu pielęgnacji terenów zieleni na terenie całej Polski dla instytucji. W celu zapewnienia wysokiej jakości prac dysponujemy wysoce rozbudowanym parkiem maszynowym.

Projektowanie terenów zieleni miejskiej
Opierając się na naszym nabytym doświadczeniu z zakresy architektury krajobrazu oraz współpracy z wiodącymi producentami zachęcamy instytucje publiczne oraz firmy do skorzystania z znaszych usług tj:
 • Projektowanie terenów zieleni miejskiej w szczególności na obszarach objętych ochroną konserwatorską
 • Inwentaryzacje dendrologiczne drzew i krzewów
 • Koncepcję nasadzeń roślin jednorocznych i wieloletnich
 • Projektowanie pól do mingolfa
 • Aranżacje roślinnośći w biurach i instytucjach publicznych
 • Projektowanie zielonych ścian oraz dachów przy użyciu najnowszych rozwiązań
Opracowanie planów ochrony drzew i krzewów
Pielęgnacja zieleni w miastach
Obecnie prowadzimy prace z zakresu pielęgnacji zieleni miejskiej na obszarze 30ha do naszych obowiązków należy:
 • Pielęgnacja i zakładanie trawników sianych i rolowanych
 • Konserwacja zabytkowej zieleni (drzew i krzewów)
 • Nasadzenia i pielęgnację kwiatów jednorocznych
 • Utrzymanie żywopłotów, szpalerów i aleji
 • Pielęgnacja drzew na cemntarzach i w parkach

Key Benefits of Gardener

Patios or decks are a great addition to your landscaping plan as they provide a relaxing place for you to enjoy your new lawn and garden, as well as a great place to entertain friends. The overall cost will depend on the materials you choose. For example, Cement block or brick patios may be more affordable
Patios or decks are a great addition to your landscaping plan as they provide a relaxing place for you to enjoy your new lawn and garden, as well as a great place to entertain friends. The overall cost will depend on the materials you choose. For example, Cement block or brick patios may be more affordable
Patios or decks are a great addition to your landscaping plan as they provide a relaxing place for you to enjoy your new lawn and garden, as well as a great place to entertain friends. The overall cost will depend on the materials you choose. For example, Cement block or brick patios may be more affordable
Patios or decks are a great addition to your landscaping plan as they provide a relaxing place for you to enjoy your new lawn and garden, as well as a great place to entertain friends. The overall cost will depend on the materials you choose. For example, Cement block or brick patios may be more affordable
Patios or decks are a great addition to your landscaping plan as they provide a relaxing place for you to enjoy your new lawn and garden, as well as a great place to entertain friends. The overall cost will depend on the materials you choose. For example, Cement block or brick patios may be more affordable
16

How Much will your Project Cost?

Get Free Estimate
132 142

Oferujemy Państwu usługę z zakresu kompleksowej budowy placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie całego kraju. Prowadzimy zarówno duże inwestycje w sektorze publicznym jak i inwestycje prywatne. Nasi pracownicy i projektanci doradzą dla Państwa optymalne rozwiązanie, dopasowując je do budżetu, przeznaczenia czy indywidualnych upodobań.

Systemy montażowe i konstrukcyjne urządzeń placów zabaw

Wykonujemy urządzenia stalowe malowane proszkowo oraz drewniane z drewna sosnowego bezrdzeniowego lub klejonego z możliwośćią wyboru koloru drewna (sosna, teak, modrzew, akacja). System montażowy belek oparty jest na mocowaniu w kotwach metalowych w trwały i bezpieczny sposób. Ponadto do produkcji urządzeń stosujemy materiały tj.: płyty HDPE odporne na warunki atmosferyczne i mechaniczne. Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym odporne na wpływ wilgoci.

Gwarancja i serwis

Na wszystkie urządzenia udzielana jest podstawowa 24 – mieięczna gwarancja z możiwośćią jej przedłużenia. W tym okresie usuwane są uszkodzenia wynikłe z wad produkcyjnych. Gwarancja nie obejmuję aktów kradzieży, wandalizmu i niewłaściwego użytkowania. Po otrzymaniu zlecenia wykonamy dla Państwa ofertę odpłatnego przeglądu, konserwacji i napraw urządzeń.

Certyfikaty urządzeń

Bezpieczeństwo naszych urządzeń jest zapewnione poprzez zgodność z normami, wymogami w zakresie projektowania, montażu i konserwacji. Materiały stosowane przy produkcji i montażu posiadają wymagane prawem atesty. Jakość naszych produktów jest potwierdzona przez Akredytowaną Jednostkę Certyfikującą.

Key Benefits of Gardener

Patios or decks are a great addition to your landscaping plan as they provide a relaxing place for you to enjoy your new lawn and garden, as well as a great place to entertain friends. The overall cost will depend on the materials you choose. For example, Cement block or brick patios may be more affordable

Patios or decks are a great addition to your landscaping plan as they provide a relaxing place for you to enjoy your new lawn and garden, as well as a great place to entertain friends. The overall cost will depend on the materials you choose. For example, Cement block or brick patios may be more affordable

Patios or decks are a great addition to your landscaping plan as they provide a relaxing place for you to enjoy your new lawn and garden, as well as a great place to entertain friends. The overall cost will depend on the materials you choose. For example, Cement block or brick patios may be more affordable

Patios or decks are a great addition to your landscaping plan as they provide a relaxing place for you to enjoy your new lawn and garden, as well as a great place to entertain friends. The overall cost will depend on the materials you choose. For example, Cement block or brick patios may be more affordable

Patios or decks are a great addition to your landscaping plan as they provide a relaxing place for you to enjoy your new lawn and garden, as well as a great place to entertain friends. The overall cost will depend on the materials you choose. For example, Cement block or brick patios may be more affordable

16

How Much will your Project Cost?

Get Free Estimate
133 143

Zajmujemy się kompleksową usługą z zakresu pielęgnacji, wycinki drzew i krzewów metodą tradycyjną oraz technikami alpinistycznymi. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości prac nasza firma posiada bogato wyposażony park maszynowy renomowanych marek oraz specjalistyczne szkolenia z zakresu chirurgi drzew tj.: Certfikowany Inspektor Ochrodny Drzew.

Obecne przepisy a wycinka drzew

Nowe przepisy zwalniają całkowicie osoby fizyczne nie prowadzące działności z obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę pod warunkiem, że drzewo czy krzew wycinany na posesji prywatnej nie jest objęty ochroną konserwatorską oraz dana zieleń nie jest zielenią zabytkową lub drzewostanem leśnym. To samo dotyczy drzew i krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów rolnych do użytkowania. Natomiast osoby prowadzące działalnośc w obrębie terenu na którym planowane jest usunięce drzewa mogą zez uzyskania pozwolenia wyciąć drzewa których obwód nie rzekracza 100 cm: dla topoli, robini akacjowej oraz platanu klonolistnego oraz 50 cm: dla pozostałych gatunków drzew Obecnie prowadzone sa prace w Sejmie ws zmiany przepisów jw.

Kwalifikacje i szkolenia

W celu zwiększenia naszych kwalifikacji i jakośći prac nasza kadra systematycznie bierzę udział w szkoleniach, konferencjach i tragach.

Inwentaryzacje drzew i opinie dendrologiczne

Key Benefits of Gardener

Patios or decks are a great addition to your landscaping plan as they provide a relaxing place for you to enjoy your new lawn and garden, as well as a great place to entertain friends. The overall cost will depend on the materials you choose. For example, Cement block or brick patios may be more affordable

Patios or decks are a great addition to your landscaping plan as they provide a relaxing place for you to enjoy your new lawn and garden, as well as a great place to entertain friends. The overall cost will depend on the materials you choose. For example, Cement block or brick patios may be more affordable

Patios or decks are a great addition to your landscaping plan as they provide a relaxing place for you to enjoy your new lawn and garden, as well as a great place to entertain friends. The overall cost will depend on the materials you choose. For example, Cement block or brick patios may be more affordable

Patios or decks are a great addition to your landscaping plan as they provide a relaxing place for you to enjoy your new lawn and garden, as well as a great place to entertain friends. The overall cost will depend on the materials you choose. For example, Cement block or brick patios may be more affordable

Patios or decks are a great addition to your landscaping plan as they provide a relaxing place for you to enjoy your new lawn and garden, as well as a great place to entertain friends. The overall cost will depend on the materials you choose. For example, Cement block or brick patios may be more affordable

16

How Much will your Project Cost?

Get Free Estimate
131 141

Whether you are moving into a new home, or updating the grounds of the home you already live in, landscaping can dramatically change the look of your house and property. You may like a neatly trimmed lawn or prefer a wild and overgrown look, you may live in an arid climate and need to xeriscape, or you may like finely manicured rosebushes.The cost of landscaping varies greatly but most homeowners report spend- ing between $1,586 and $5,017. Before you call the pros, though, here are a few things to think about that will affect your individual land- scaping project's cost that may have you spending more or less than the average.

How large is your property?

The single largest factor in the cost of your new landscaping installation is the size of your property. If your house sits on a huge lot, and you're not sure if you can afford to landscape the entire area, talk to your professional landscaper about the possibility of landscaping it in sections. Xeriscaping is a style of landscaping that utilizes plants, shrubs, ground covers and rocks that need very little water to thrive. The cost of installing a xeriscaped yard is often more than simply planting grass and flowers. However, once established the maintenance and water costs are kept low by design. A professional landscaper and gardener will be able to tell you the best approach for this. For example, if there are plants that take a longer time to come to maturity you may be able to plant them first and when they are reaching their peak landscape

Do you want a Design?

Lawns are not expensive to plant. Enough grass seed to cover your property is far less expensive than exotic plants or other features. however, lawns need careful maintenance, and plenty of water, especially at the beginning to get them established. So you may feel a lawn is a simple and affordable way to go, but it may take more money in the long run in terms of water, time and labor

Water and Irrigation

Don't spend time and money on beautiful landscaping if you have not taken water and irrigation issues into account first. Installing a sprinkler system, leveling the ground to avoid run off, and planning which plants, shrubs or flowers will get more and less water are all precautions that may take more time and money in the short term but will benefit you in the long run. You want to give your lawns and gardens the best chance to thrive

Key Benefits of Gardener

Patios or decks are a great addition to your landscaping plan as they provide a relaxing place for you to enjoy your new lawn and garden, as well as a great place to entertain friends. The overall cost will depend on the materials you choose. For example, Cement block or brick patios may be more affordable

Patios or decks are a great addition to your landscaping plan as they provide a relaxing place for you to enjoy your new lawn and garden, as well as a great place to entertain friends. The overall cost will depend on the materials you choose. For example, Cement block or brick patios may be more affordable

Patios or decks are a great addition to your landscaping plan as they provide a relaxing place for you to enjoy your new lawn and garden, as well as a great place to entertain friends. The overall cost will depend on the materials you choose. For example, Cement block or brick patios may be more affordable

Patios or decks are a great addition to your landscaping plan as they provide a relaxing place for you to enjoy your new lawn and garden, as well as a great place to entertain friends. The overall cost will depend on the materials you choose. For example, Cement block or brick patios may be more affordable

Patios or decks are a great addition to your landscaping plan as they provide a relaxing place for you to enjoy your new lawn and garden, as well as a great place to entertain friends. The overall cost will depend on the materials you choose. For example, Cement block or brick patios may be more affordable

16

How Much will your Project Cost?

Get Free Estimate
13 134

Whether you are moving into a new home, or updating the grounds of the home you already live in, landscaping can dramatically change the look of your house and property. You may like a neatly trimmed lawn or prefer a wild and overgrown look, you may live in an arid climate and need to xeriscape, or you may like finely manicured rosebushes.The cost of landscaping varies greatly but most homeowners report spend- ing between $1,586 and $5,017. Before you call the pros, though, here are a few things to think about that will affect your individual land- scaping project's cost that may have you spending more or less than the average.

How large is your property?

The single largest factor in the cost of your new landscaping installation is the size of your property. If your house sits on a huge lot, and you're not sure if you can afford to landscape the entire area, talk to your professional landscaper about the possibility of landscaping it in sections. Xeriscaping is a style of landscaping that utilizes plants, shrubs, ground covers and rocks that need very little water to thrive. The cost of installing a xeriscaped yard is often more than simply planting grass and flowers. However, once established the maintenance and water costs are kept low by design. A professional landscaper and gardener will be able to tell you the best approach for this. For example, if there are plants that take a longer time to come to maturity you may be able to plant them first and when they are reaching their peak landscape

Do you want a Design?

Lawns are not expensive to plant. Enough grass seed to cover your property is far less expensive than exotic plants or other features. however, lawns need careful maintenance, and plenty of water, especially at the beginning to get them established. So you may feel a lawn is a simple and affordable way to go, but it may take more money in the long run in terms of water, time and labor

Water and Irrigation

Don't spend time and money on beautiful landscaping if you have not taken water and irrigation issues into account first. Installing a sprinkler system, leveling the ground to avoid run off, and planning which plants, shrubs or flowers will get more and less water are all precautions that may take more time and money in the short term but will benefit you in the long run. You want to give your lawns and gardens the best chance to thrive

Key Benefits of Gardener

Patios or decks are a great addition to your landscaping plan as they provide a relaxing place for you to enjoy your new lawn and garden, as well as a great place to entertain friends. The overall cost will depend on the materials you choose. For example, Cement block or brick patios may be more affordable

Patios or decks are a great addition to your landscaping plan as they provide a relaxing place for you to enjoy your new lawn and garden, as well as a great place to entertain friends. The overall cost will depend on the materials you choose. For example, Cement block or brick patios may be more affordable

Patios or decks are a great addition to your landscaping plan as they provide a relaxing place for you to enjoy your new lawn and garden, as well as a great place to entertain friends. The overall cost will depend on the materials you choose. For example, Cement block or brick patios may be more affordable

Patios or decks are a great addition to your landscaping plan as they provide a relaxing place for you to enjoy your new lawn and garden, as well as a great place to entertain friends. The overall cost will depend on the materials you choose. For example, Cement block or brick patios may be more affordable

Patios or decks are a great addition to your landscaping plan as they provide a relaxing place for you to enjoy your new lawn and garden, as well as a great place to entertain friends. The overall cost will depend on the materials you choose. For example, Cement block or brick patios may be more affordable

16

How Much will your Project Cost?

Get Free Estimate

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

napisz do nas